สโรชา สมมาต
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 19 กันยายน 2020
 

สโรชา สมมาต

ชื่อเล่น: ฟิล์ม

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓
ภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่
บ้านพ่อแม่อยู่ที่ ๑๐๗ หมู่ ๕ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐
เฟสบุ๊ค: Sarocha S0mmat
โทรศัพท์ ๐๖๑๒๔๒๕๕๙๑

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๖ จบ ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พ.ศ. ๒๕๖๑ ม.๖ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๘ ม.๓ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๖ ป.๖ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จังหวัดกระบี่

พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุบาล  โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จังหวัดกระบี่

 

ผลงาน

 

 

 

***
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา