วัฒธชัย ดำเดช
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 19 กันยายน 2020
 
 ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
 
 

วัฒธชัย  ดำเดช            0936398332k

ชื่อเล่น สกาย       S’sky Nilyda                                                             

อายุ 19 ปี       0610803609

วัน/เดือน/ปี เกิด 29/ธันวาคม/2543          

ที่อยู่ 276 หมู่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด           จังหวัดตรัง 92130

ประวัติการศึกษา

- ระดับนุบาลและระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านควนเลียบ

  อำภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนห้วยยอด          

  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

- กำลังศึกษาอยู่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลงาน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Mon Kriengsak และ ร้าน เจ้าสาว หญิงอิฐ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน   ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ   ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง TanTan Athiwat BK, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

-รองชนะเลิศ​อันดับ​1 Miss Queen HUSO Freshy Star Contest 2019

 
 

 

***
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา