แกะ มีดตัดรวงข้าว
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 09 มกราคม 2021

.

ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย 

แกะ เรียก มัน ก็มี เป็นมีดตัดรวงข้าว ของชาวนาถลาง-พังงา
.
***
วัฒนธรรม5คหกรรมศิลป์  คหกรรมศิลป์อาชีพ