หัวผ้าเพลงตนโหย้งตันหยง
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อาทิตย์, 10 มกราคม 2021

 

ฟังเพลงตนโหย้ง หัวผ้า  

.

เพลงหัวผ้า
.
เพลงหัวผ้า  <<ฟังเพลง

.

บังไปไหนมา
คิดถึงน้องหัวผ้า
จะกราบลา

ว่าจากไป
ไม่มาแล้ว
.
บัง = พี่
.
เพลงหัวผ้า เป็นเพลงปฏิพากย์

ชาวอันดามันเรียก เพลงตนโหย้ง, เพลงรองเง็ง (รอแหง้), เพลงตันหยง
.
.

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
หมายเหตุรักษ์ มอภ.จห.
๙ มกราคม ๒๕๖๔
.

.
วัฒนธรรม4กีฬา การกีฬาเพลง

ต้นฉบับ  หัวผ้าเพลง  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 10 มกราคม 2021 )