การยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Friday, 29 January 2021

ยึดมั่นและเทิดทูนชาติ
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
***
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา
ต้นฉบับ ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เป็นกุญแจแอพ
การยึดมั่นและเทิดทูนสถานบันชาติ

.

 

ไม่มีคำอธิบาย

สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์

 
ผลงาน   ผู้สูงวัย   ปู่หมาย   ผู้เฒ่าอันดามัน
.
.

๑. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายสมหมาย นามสกุล ปิ่นพุทธศิลป์
ยศ / ตำแหน่ง เมื่อรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกิดวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ อายุ ๗๔ ปี ๖ เดือน
ศาสนา พุทธ สถานภาพ สมรส
หมายเลขบัตรประจำตัว  3  8303  00035  36  2
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๗๕ หมู่ ๑ บ้านหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต สถานที่ติดต่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 0813262549  E-mail : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
ข้อมูลครอบครัว  ภรรยาชื่อนางสุพัตรา ปิ่นพุทธศิลป์ นามสกุลเดิม เรืองไกรกลกิจ มีโรคประจำตัว คือโรคไต ฟอกไตเป็นจำสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง โรคความดันและเบาหวาน อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี  มีบุตร ๒ คน คือนายสุพรหมินทร์  ปิ่นพุทธศิลป์ เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๓ สมรสกับนางกัลยา ปิ่นพุทธศิลป์ มีบุตร ๒ คน ชื่อนายสัญมณินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ กับ ด.ญ.ภัสสรินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ อยู่เป็นครอบครัวที่อำเภอศรีราชา ชลบุรี  บุตรชายคนที่ ๒ ชื่อ นายจักรพัณน์  ปิ่นพุทธศิลป์ เกิดวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๙ รับราชการอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมรสกับนางนิตยา ปิ่นพุทธศิลป์ มีบุตร ๒ คน ชื่อ ด.ญ.ปัณยินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ และ ด.ช.ปิณฑ์ชวินท์ ปิ่นพุทธศิลป์ อยู่เป็นครอบครัวที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ข้อมูลสุขภาพ นายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ มีโรคเก๊าท์ อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนคุณภาพชีวิตและสุขภาพ อยู่ในเอกสารแนบ หน้า ๓๙ - ๕๔  ปีนภูกระดึง ครั้งที่ ๙ เมื่ออายุ ๖๙ ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม  ผลงานปรากฏอยู่ใน www.phuketdata.net, หอจดหมายเหตุ มอ. (มอภ.จห.) ได้เสนอตัวอย่างในเอกสารแนบ หน้า ๒ - ๓๘
๒. ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๒๔ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.ประสานมิตร)
พ.ศ.๒๕๑๘ กศ.บ.(ภาษาไทย-โภชนาการ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.ประสานมิตร)
พ.ศ.๒๕๑๒ พ.ม. สนามสอบจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๙ ป.กศ. โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๐๗ ม.ศ.๓ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๔ ม.๓ โรงเรียนถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.๒๕๐๑ ป.๔ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๓. สังคมได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของนายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ทางด้านการศึกษา  งานวิจัย งานด้านมัคคุเทศก์ งานด้านวัฒนธรรม งานด้านโบราณคดี งานด้านธรณีกาล งานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   จากการสอน บรรยาย ปฏิบัติ และผลิตสื่อ มีปรากฏใน www.phuketdata .net, มอภ.จห.  และตอบคำถามใน FB.:สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์, Morall Jotmaihet, Thai Phasa, Khati Chonwithya  และในเครือข่ายเพื่อนพันธมิตร  ได้เสนอตัวอย่างในเอกสารแนบ หน้า ๒-๕๔
.
Link ผลงาน ผู้เฒ่าอันดามัน  
พ่อเฒ่าอันดามัน

. 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 February 2021 )