ภูเก็จจดหมายเหตุ 233 ปีเมืองภูเก็จ
เขียนโดย ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์   
Friday, 29 January 2021

 

จดหมายเหตุเมืองภูเก็จ

ภูเก็จ มีอายุครบ ๒๓๓ ปี เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑
ผศ.สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์  พ่อเฒ่าอันดามัน
ปู่หมาย  ผลงานผู้สูงวัย
จึงได้รวบรวมเป็น
ภูเก็จ : จดหมายเหตุ 233 ปี
(ส่วนหนึ่งในจดหมายเหตุ มอ.ภ.จห. )
(โปรดใช้กุญแจแอพ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ )
.

.

.

.
 

.

.

.

.

.
.
 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
 
 

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
 
.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.
.

.
234 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2562
235 เมืองภูเก็จ พ.ศ.2563
 
.

.

.
***
ประวัติศาสตร์ภูเก็ต ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ
ต้นฉบับ ภูเก็จ : จดหมายเหตุ 233 ปี
ใช้ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ เป็นกุญแจแอพ 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 01 February 2021 )