ขนมสี่ขา เบ๊โห่ยจี่
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2021
ไม่มีคำอธิบาย
.
ขนมสี่ขา
ภูเก็จ : [หน็อม1 ซี่ย1 ค่า1]
บาบ๋า : [เบ๊2 โห่ย1 จี่7]
馬 花 糋
.
คำแลเสียง : ผชช.มงคล มณีวงศ์
สภท.๑๒๕๔
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มอภ.จห.15166
.
คลิป : นายชุมพล โอมฤทธิ์
นักเล่าเรื่องจากภาพ
20 กุมภาพันธ์ เวลา 00:14 น.
ขนมสี่ขา ของฮกเกี้ยน
.


 
 
กุญแจเปิด> o8LqisYPimOKPkX9puuOkfle3F1GoDcOTPTthimj7Ls
.
 
การทำขนมสี่ขา  
กุญแจเปิด>
ivuyDnXpqccd3oRj4YcX6kao9nIy_r0z4HpLI5lMoG4
 
 
 
***
คหกรรมศาสตร์ ขนมสด
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2021 )