นกกรุกตีทอง
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2021
นกตีทอง (Coppersmith Barbet; Xantholaema haemacephala) จากบล็อก โอเคเนชั่น  oknation.net

นกกรุกตีทอง

LINK
กุญแจเปิด > cIUEyyBiw8GsBBQ0qi_yW9kmQXVBdvOOjyycJmYWC68

***
อาณาจักรสัตว์  สัตว์มีในภูเก็ต