หลักเมืองถลางเลพัง
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 28 February 2021

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

หลักเมืองถลางเลพัง . ๑. ภาพนี้ถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ ก่อนหน้านี้ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ มีต้นไทรอยู่ใกล้หลักเมือง มีร่องรอยการทำเหมืองแร่ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก รอบเสาหลักเมือง เป็นดินทรายเดิม ไม่มีร่องรอยการทำเหมือง ห่างจากเสาหลักเมืองไปประมาณ ๑๐๐ เมตร มีร่องรอยกงสีของเหมืองร้าง ได้เก็บ "เชี้ยมหวาย" ไปแสดงที่หอวัฒนธรรมภูเก็จ ๒. เสาหลักเมืองถลางเลพัง ใช้ไม้ตำเสา (กันเกรา) เป็นเสาหลักเมือง ๓. ต่อมา ทราบว่ามีผู้ศรัทธาไปบูรณะเป็นศาลเจ้าแม่เกษิณี (มอภ.จห.4067-4068)

ประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์