การอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
ศุกร์, 26 มีนาคม 2021
การดูแลรักษาทางวัฒนธรรม
ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์
ศุกร์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
.
วิทยากร : ผอ.พวงพร ศรีสมบูรณ์
กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร