ดอกบุก
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
ศุกร์, 30 เมษายน 2021

.
อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ

.

ดอกบุก
มอภ.จห.15354
.
อาณาจักรพืช  มีในภูเก็ต  
ุุบุญส่ง หลีซี่ ถ่ายภาพ