ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
เสาร์, 01 พฤษภาคม 2021

 

 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

.
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วคภ.1
.
ราชภัฏสัญลักษณ์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย 
ซึ่งพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร
กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ
เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ
แปล
ความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณ
(อ้างอิง )
.
.
..
...
มนุษยศาสตร์  ประวัติศาสตร์

.
 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 01 พฤษภาคม 2021 )