กลอนคำผวน : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2021
.
ให้อ่านออกเสียง เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์
"คำผวน-ควรพร่ำ"

คำผวน ควรพร่ำ เป็นคำผวน 
ชวนสาว ชาวสวน ไปชวนสาว
แสงดาว สาวแดง เพียงแสงดาว
สาวรวย สวยราว เจ้าสาวรวย
.
คลายเส้น เคล้นสาย ค่อยคลายเส้น
เล่นหวย รวยเห็น เพราะเล่นหวย
อำนวย อวยนำ ให้อำนวย
ช่วยได้ ใช่ด้วย แค่ช่วยใด
.
ย่าปู่ อยู่ป่า ทั้งย่าปู่
ครูใหญ่ ใครอยู่ กับครูใหญ่
คนไทย ใครทน เท่าคนไทย
ไตวาย ตายไว เพราะไตวาย
.
ฟ้าหม่น ฝนมา จึงฟ้าหม่น
หล่นหาย หลายหน แล้วหล่นหาย
รอยทราย รายซอย เป็นรอยทราย
หมายตา หมาตาย ต้องหมายตา
.
บางคน บ่นคราง แต่บางคน
ฝนห่า ฝ่าหน กลางฝนห่า
ต้องปา ตาป้อง ก็ต้องปา
ท่าน้ำ ทำนา ที่ท่าน้ำ
.
ย้ำคืน ยืนคำ ไม่ย้ำคืน
รื่นฉ่ำ ล้ำชื่น ระรื่นฉ่ำ
กฎนำ กำหนด เป็นกฎนำ
คำไทย ใครทำ หนอคำไทย !!

.. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ..

วัฒนธรรม2วัฒน์ 
วรรณกรรม
.