จริยา สฤษดิสุข
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
พุธ, 09 มิถุนายน 2021

ประวัติการศึกษา

๒๕๖๔ ศศ.บ (ภาษาไทย)มรก.ภูเก็ต

๒๕๖๓ ม.๖ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

๒๕๖๓ ม.๓ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดอน

๒๕๔๔ เด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งดอน

เปิดรูปภาพ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 09 มิถุนายน 2021 )