ยอดต้นมะม่วงหิมพาต์ : ยอดย่าโห้ย
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 13 June 2021
ยอดต้นมะม่วงหิมพาต์ : ยอดย่าโห้ย
คำแลภาพ : ชิษณุชา โต๊ะหลัง
สภท.๑๑๓๒
คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
ชิษณุชา โต๊ะหลัง  บันทึก 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 08 July 2021 )