อนุสรณ์ วาหะรักษ์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Thursday, 22 July 2021

 

 

ฉันเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย ชื่อ ครอบครัว ทานตะวัน

มียายเทค ชื่อ นางสาวภัทราภรณ์  เขียวมา (พี่ฝน)

ป้าเทค ชื่อ นางสาวอาซีละห์ ตูหยง (พี่ละ)

นางสาวสุพัตรา ตั้งคำ (พี่โชว์) นางสาวนาราภัทร ชูเชิดรับ (พี่นุ๊ก)

ตัวฉันเอง ชื่อนายอนุสรณ์ วาหะรักษ์มีน้องปีที่ ๑ เพิ่งได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย

จำนวน ๓ คน

ชื่ิอนางสาวอภิสรา ชูเงิน

ชื่อนางสาวนูร์ซาซา สามะ

ชื่อนายจิตติพัฒน์ ฤทธิ์ดี

 

.

คติชนวิทยา  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 07 August 2021 )