กุหลาบภาษาไทย
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Thursday, 22 July 2021

ฉันเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย

 ชื่อ ครอบครัวดอกกุหลาบ
มีตาเทค ชื่อ นาย กิตติภพ อ่อนชาติ (พี่หลิว)
ลุงเทค ชื่อ นาย จักรินทร์ กั่งแฮ (พี่อาร์ม)

นางสาว มณีนุช นุชน้อย (พี่ไทน์)

ตัวฉันเอง ชื่อนางสาวชลธิชา  หินรัตน์


มีน้องปีที่ ๑ เพิ่งได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย

จำนวน ๓ คน

ชื่อนางสาว ศศิธร สุเหร็น

ชื่อนางสาว พรรณศิริ เชาว์ช่าง

ชื่อนางสาว มุกขริน เหลืองแดง


 


 

ภาพกิจกรรมรับน้องสาขาเสริมสร้างพี่อย่างสร้างสรรค์ต้อนรับน้องเข้าสู่ ทศศ.

คำเเลภาพ : ชลธิชา  หินรัตน์ สภท. ๑๑๓๔

คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ . ภูเก็ต

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สาขาวิชาภาษาไทย

คำเเลภาพ : ชลธิชา  หินรัตน์ สภท. ๑๑๓๔

คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ . ภูเก็ต

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔