ชนกสุดา บุญทวี
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Friday, 23 July 2021


เรื่อง : Happy house

ฉันเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย ชื่อ บ้านพี่นิว
มียายเทค 

ชื่อนางสาวสิริยากร ราโชกาญจน์

ชื่ออาริยา แซ่ด่าน
ป้าเทค ชื่อนางสาวพรศิริ เกษีสม
ตัวฉันเอง ชื่อ นางสาวชนกสุดา บุญทวี

เตรียมงาน รับขวัญร้องปี “
คำแลภาพ: ชนกสุดา บุญทวี สภท.๑๑๓๙

คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
วันที่ ๒๓    กรกฎาคม ๒๕๖๔
(สภท.๑๑๓๙ )

มีน้องปีที่ ๑ เพิ่งได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวภาษาไทย

จำนวน ๔ ฅน
ชื่อนางสาวสุนิสา เพชรกำเนิด
ชื่อนางสาวฟาตินฑ์ปาโอะมานิ๊
ชื่อนางสาวนริสา จันทอุไร

ชื่อนางสาวอรัณญา เย็ง


สวท.


นามานุกรม


บรรณานุกรม


PHUKETDATA

ชนกสุดาคลังผลงานคติชน


ชนกสุดาคลังทะเบียนภาพ


Facebook เครือข่าย
คติชนฅนมีปัญญา

Khati Chonwithya
Thai Phasa
ภาพศิลป์ สื่อปัญญา
ภาพคำ สื่อปัญญา
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
Morall Jotmaihet
chanoksuda Boontawee

 

ถาดทองเหลือง  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 October 2021 )