Old Phuket Farm : สุนันทา กลสามัญ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 28 July 2021

.

คลิ้ก คลิป Old PHUKET FARM

.

Old PHUKET Farm  วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๔
.
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และอาหาร
เจ้าของ
สุนันทา (หญิง)  กลสามัญ
วัฒนธรรมศึกษา รุ่น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
.
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา3

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 28 July 2021 )