นบนาง : สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 28 July 2021
.
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และธรรมชาติ
.
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และธรรมชาติ

.
นบ = เคารพ, คารวะ
นาง = ท้าวเทพกระษัตรี,  ท่านผู้หญิงจัน,  ย่าจัน.
..
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และธรรมชาติ

อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และธรรมชาติ

.
นบนางดัก
ชื่อสถานที่ ที่ท่านผู้หญิงจันให้สร้างนบ (เขื่อน) กันน้ำในคลองบางใหญ่ ไม่ให้น้ำไหลไปค่ายพม่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๓๒๘ เป็นเหตุให้เรือพม่าเป็นขอนไม้คลุกโคลน  อันเป็นสติปัญญาของท่านผู้หญิงจัน ในศึกถลาง ๒๓๒๘ หนึ่งในศึกเก้าทัพ
นบนางดัก
...
อาณาจักรพืช  มีในภูเก็ต
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 28 July 2021 )