ทรัพยากรในจังหวัดพัทลุง อนัญญา
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 22 September 2021


ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
จัดทำโดย : นางสาวอนัญญา ชอบงาม
บทเปิด : สิ่งที่จะนำเสนอในเอกสารนี้เป็นสถานที่ในจังหวัดพัทลุง
๑. ทรัพยากรทางธรรมชาติ
หาด แหลม อ่าว เกาะ แก่ง ลำคลอง ต้นไม้ ใบหญ้า ดินฟ้าอากาศ ภูเขา เนิน
เขาอกทะลุ
https://thai.tourismthailand.org 
หาดแสนสุขลำปำ
 
https://travel.trueid.net/detail/49OGMa8lKOg9
หาดไข่เต่า
http://www.dooasia.com/phatthalung/072h004.shtml 
แหลมของถนน
 
https://sites.google.com/site/phadlungbanrea/haelm-cxng-thnn 
ทุ่งแหลมดิน
 
https://www.google.com
อ่าวพะยูน
https://m.thetrippacker.com/th
หมู่เกาะสี่ เกาะห้า
https://www.touronthai.com/article/3340 
เกาะกระ
https://th-th.facebook.com/UnseenThailand/posts
เกาะหมาก
https://wegophatthalung.com 
เขื่อนหัวช้าง
 
https://www.hatyaifocus.com
นาโปแก
https://travel.mthai.com/region/187123.html 
บ่อน้ำร้อน เขาชัยสน
https://thai.tourismthailand.org/Attraction 
ธารน้ำเย็น
https://www.wongnai.com/attractions 
น้ำตกไพรวัลย์
https://th.readme.me/p/24948
น้ำตกมโนราห์
https://wegophatthalung.com 
๒. ทรัพยากรทางคติชนวิทยา
๒.๑ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมสถาน โบราณสถาน วัด อ๊าม สุเหร่า
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
https://www.thailandtopvote.com 
วัดเขาอ้อ
http://www.siamfreestyle.com/photos/pattalung 
วัดเขียนบางแก้ว
https://www.touronthai.com/article/3337 
๒.๒ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมกิจ สารทเดือนสิบ กินผัก ลอยเรือ 
งานประเพณีแข่งโพนลากพระ (ชักพระ)
การละเล่นซัดต้ม
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง
โนรา นาฏศิลป์เมืองใต้

บทปิด : ภูมิใจนำเสนอ และอยากชักชวนให้ผู้คนไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงเยอะ ๆ

นามานุกรม
สภท.๑๑๐๒ นางสาวอนัญญา ชอบงาม คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๗ น.