ศิลาจารึก​ สุทธิ​ญ​า​ณ์​ ​ธน​ทรัพย์​เกษม​
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 22 September 2021
นิทรรศการ​ศิลาจารึก
ศิลาจารึก​
https://quizizz.com/admin/quiz/5f832159b24bb8001b8a5e8e/-1
ศิลาจารึก​
               ศิลาจารึก เป็นวรรณกรรมชนิดลายลักษณ์อักษรอย่างหนึ่ง อาศัยการบันทึกบนเนื้อศิลา ทั้งชนิดเป็นแผ่น และเป็นแท่ง โดยใช้โลหะแหลมขูดเนื้อศิลาให้เป็นตัวอักษร เรียกว่า จาร หรือ การจารึก ศิลาจารึกมีคุณค่าในเชิงบันทึกทางประวัติศาสตร์ ผู้จารึกหรือผู้สั่งให้มีศิลาจารึกมักจะเป็นผู้มีอำนาจ มิใช่บุคคลทั่วไป เนื้อหาที่จารึกมีความหลากหลายตามความประสงค์ของผู้จารึก เช่น บันทึกเหตุการณ์ บันทึกเรื่องราวในศาสนา บันทึกตำรับตำราการแพทย์และวรรณคดีเป็นต้น
URL:https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81

                
https://www.buttonwoodbooks.com/%
              
                           ศิลาจารึกเก่าที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยเท่าที่มีหลักฐานทางศักราชปรากฏอยู่ด้วย คือ “จารึกเขาน้อย” พบที่วัดเขาน้อยสีชมพู อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๑๘๐ เขียนเป็นภาษาสันสกฤตและเขมรโดยใช้อักษรปัลลวะ
http://kanok-leelahakriengkrai.blogspot.com/2017/02/blog-post_13.html
การจัดทำศิลาจารึกในยุคกรุงสุโขทัยนับว่าค่อนข้างแพร่หลาย โดยจารึกที่ค้นพบและอ่านแล้วมีไม่น้อยกว่า ๑๐๐หลัก หลักที่สำคัญ อาทิ๔,๕
https://mgronline.com/science/detail/9520000088233
จารึกพ่อขุนรามคำแหง (จารึกหลักที่ ๑) นับเป็นศิลาจารึกภาษาไทยยุคแรก ๆ บอกเล่าเหตุการณ์ในสมัยสุโขทัย
URL:https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/47

จารึกวัดศรีชุม (จารึกหลักที่ ๒)
https://twitter.com/dejdanaisupa/status/1156870922634051584

จารึกนครชุม (จารึกหลักที่ ๓)
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/183

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) (จารึกหลักที่ ๔)
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/130

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๑ (จารึกหลักที่ ๕)
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/130
จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) (จารึกหลักที่ ๖)
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/191

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๒ (จารึกหลักที่ ๗)
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/196

 
จารึกวัดเขาสุมนกูฏ (จารึกหลักที่ ๘​)
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/201

กระผมหวังเป็นอย่ายิ่งว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์​แก่ผู้ที่รับชมได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณ​ครับ​
คำแลภาพ สุทธิ​ญ​า​ณ์​ ธน​ทรัพย์​เกษม​ 
สภท.๑๑๐๕
คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
๑๖​ กันยายน ๒๕๖๔