เขาคูหา : ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Saturday, 25 September 2021

เขาคูหา

คำแลภาพ : ฟาฎีฬา เต๊ะเย็บ สภท๑๑๑๒

คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต

๒๔กันยายน ๒๕๖๔

คติชนวิทยา พังงาศึกษา 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 15 February 2022 )