ถลาง ภูเก็จ และภูเก็ต: ประสิทธิ ชิณการณ์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 26 September 2021
.
100 บาท เท่าเดิม
สมหมาย เสนอขายเล่มละ ๑๒๐ บาท ขายเท่าทุน
แต่ อาจารย์ประสิทธิ ชิณการณ์
บอกสมหมายว่า ๒๐ บาท จะจ่ายให้เอง ขาย 100 บาท ไม่ต้องทอน
ราคาเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ยังคง 100 บาทเท่าเดิม
ซื้อได้เอง 100 บาท ที่สถานีวิทยุทุ่งถลางชนะศึก
โทร. 0878925483 (นิโรธ โชติช่วง สถานีวิทยุทุ่งถลางชนะศึก)
โทร. 0813262549 (ประสานงาน) . อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ถลาง ภูเก็จ และ ภูเก็ต ២ มณทลภเก็จ 2 ประสิทธิ ชิณการณ์" . อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ . อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ . อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "( หลักฐาน กลายเป็นตำนาน สลายไปเป็นนิทาน สร้างความรำคาญเพราะ มี สารบัญ เรื่อง หน้า หนังสือประวัติศาสตร์ "ถลาง ภูเก็จและภูเก็ต" ของ ประสิทธิ ชิณการณ์ ได้เสนอหลักฐานที่มีตัวตนไว้อ้างอิง ช่วยให้ผู้ศึกษาตัดสินใจ สนับสุนหรือคัดค้านได้ตามหลักรฐานนั้น จักช่วยลบรอยด่างแห่ง จินตนิยายภูเก็ตได้เป็นอย่างดี. A (ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์) ประานกุ่ผู้สนใจปะวัติาต์เมืองภูก็จ ๒ ประวัติศาสตร์ถลาง ภูเก็จ- ภูเก็ต การตั้งถิ่นฐาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคตามพรลิงค์ ศิริธรรมนคร ยุคสุโขทัย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สมัยกรุงครีอยุธยา สรุปเหตุการณ์สำคัญของภูเก็ต (ถลาง) สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ๒ ๑๕ ๒๕ ๒๙ ๒๙ ๔๐ ๔๐ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มจังหวัดภูเก็ต โทร. --๑๑๒๕-๒๕๔๙ ள มีนาคม ๒๕๔๘ ๕๐ ๗๔ บทผนวก ชาแอร์ สุลต่าน เมาลานา บรรณานุกรม ๑๔๘ ๑๕๙" . ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ . ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ . ... .. ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
คำค้น ปกนอก ปกใน
พิมพลักษณ์
บรรณลักษณ์
คำนำ
สารบาญ
ประวัติผู้แต่ง
ปกหลัง
ประวัติศาสตร์ถลาง
กลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์ 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 26 September 2021 )