พัชริดา รัตนะ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Wednesday, 13 October 2021

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ: นางสาวพัชริดา รัตนะ


ชื่อเล่น : ครีม


เกิดวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔


สัญชาต : ไทย เขื้อชาติ : ไทย 


นับถือศาสนาพุทธ


ที่อยู่ ๖๔ ถ.ชมอิมทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ 


  ช่องทางการติดต่อ 

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 Tel.0987382707


 
ผลงาน เช่น 
 ถุ้ง
ถัง
คำแลภาพ : พัชริดา รัตนะ
สภท ๑๑๑๔
คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ถังน้ำพลาสติก เบอร์ 18A – Bigbluemall