นนทเวศน์ คงสม
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Thursday, 14 October 2021


ชื่อ-สกุล : นนทเวศน์ คงสม

บทเปิด : จงทำทุกวันให้ดีที่สุด


เพลงจันทร์เจ้า : นนเวศน์ คงสม

เนื้อเพลงกล่อมเด็ก จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า

 จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง

ขอแหวนทองแดง ผูกมือน้องข้า

ขอช้างขอม้า ให้น้องข้าขี่

ขอเก้าอี้ ให้น้องข้านั่ง

ขอเตียงตั้ง ให้น้องข้านอน

ขอละคร ให้น้องข้าดู

ขอยายชู เลี้ยงน้องข้าเถิด

ขอยายเกิด เลี้ยงตัวข้าเอง


URL: https://mega.nz/file/cYgCxCyT

กุญแจ=LP1ieW_9Oyig-pZ-XQV7aFsOrLp87ojNII1fiBNRILU


พร้อมเปิด : LP1ieW_9Oyig-pZ-XQV7aFsOrLp87ojNII1fiBNRILUนนทเวศน์ 

(นายนนทเวศน์ คงสม)

ตำแหน่ง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย


บทปิด : ทุกอย่างบนโลกล้วนอนิจจัง


นนทเวศน์ คงสม สภท.๑๑๒๙

คติชนวิทยา ภาษาไทย มรภ.ภูเก็ต

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔


นามานุกรม


บรรณานุกรม


PHUKETDATA

นนทเวศน์คลังผลงานคติชน

 
คลังทะเบียนภาพนนทเวศน์