สภาชาวเลแห่งชาติ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Thursday, 30 December 2021
.
Image
 
 
 
 
 
.
สมจิตร ทะเลลึก ประธานสภาชาวเลแห่งชาติ
นารี วงศาชล เลขาธิการสภาชาวเลแห่งชาติ 

พรสุดา ประโมงกิจ ผู้อำนวยการกองวิชาการ ส่วนพจนานุกรม คำชาวเล ภาษาอูรักลาโวย
.
ภูมิปัญญาชาวเล  คำขวัญ : สมจิตร ทะเลลึก
แลเล จำลม แลฟ้า จำดาว 


ใช้ตรา พะโต๊ะ ญาโต๊ะ ใน ราฆา
ร่วมมืออย่างเหนียวแน่นให้สืบวิถีชีวิตอย่างผาสุก 
 
ชาวเลอูรักลาโว้ย
 .
บูบู
.
บูบูหนุย ลอบไซดักหมึก
ลวดลายตานกเปล้า
.
Image
.
ชาวเลกระบี่
 
.
บทล้อ
.
เพลงตนโหย้งดอกดีปลี : สาวตู ทะเลลึก 
.
.
.
 
คติชนวิทยา  Imageสภาชาวเล 
 
กุ้งหัวโขน
จากบาฆัดทะเลอันดามัน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 18 January 2022 )