ปลิงทะเล : ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Friday, 07 January 2022
.

ปลิงทะเล มีมิวโคโปรตีน (mucoprotein) ปริมาณสูงซึ่งมีคอนดรอยติน ซัลฟุริค แอซิด (Chondroitin - sulfuric acid) เป็นโปรตีน อันเป็นองค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กระดูกอ่อน เอ็น และของเหลวที่หล่อลื่นตามข้อต่าง ๆ  ช่วยผู้สูงอายุให้มีกล้ามเนื้อทำงานได้ (วิกิพีเดีย)

ชาวเกาะมะพร้าวได้ทำปลิงทะเลแห้ง  มีหลักฐานที่ ดร.โควิก บันทึกไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๒๒ 

Image

.

 

.

 

.

 

.

 .

..

Image
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.
.
....
วัฒน์คหกรรมศิลป์  อาหารการกิน

LINK ภูมิปัญญาชาวเกาะมะพร้าว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 29 January 2022 )