บาฆัดชาวเลกระบี่
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 16 January 2022

สภาชาวเลแห่งชาติ
.

ดำเนินการจัดการบาฆัดชาวเลกระบี่
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
.
นายสมจิตร ทะเลลึก ประธานสภาชาวเลแห่งชาติ
นางสาวนารี วงศาชล เลขาธิการสภาชาวเลแห่งชาติ
นางสาวพรสุดา ประโมงกิจ ผอ.กองวิชาการ สภาชาวเลแห่งชาติ
นายเดียว ทะเลลึก  ประชาสัมพันธ์ สภาชาวเลแห่งชาติ

.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

พีพียามสนธยา
นี่คือแหล่งบาฆัดชาวเลมากว่าร้อยปีผ่าน

..
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

...

ประวัติศาสตร์ มนุษยวัฒน์ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 22 January 2022 )