ยาลาอีกัด : วริสรา ทะเลลึก
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Tuesday, 18 January 2022
ยาลาอีกัด
หนังสือทำมือของชาวอูรักลาโว้ย
.
ยาลาอีกัด
.
..
...
วัฒนธรรม2วัฒน์  วรรณกรรม ชลช.1
ชลช. คือ รหัส สภาชาวเลแห่งชาติ
ตัวเลข เป็นลำดับที่
ยาลาอีกัด เป็นทรัพย์สินของชาวเล ลำดับ ๑
เพราะได้ลงทะเบียนเป็นรายการแรก
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 18 January 2022 )