เบอนีกะฮ์ : ศันสนีย์ ทะเลลึก ทวีชัย ทะเลลึก
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Tuesday, 18 January 2022
เบอนีกะฮ์
หนังสือทำมือของชาวอูรักลาโว้ย
.
เบอนีกะฮ์
.
..
...
วัฒนธรรม2วัฒน์  วรรณกรรม ชลช.3
ชลช. คือ รหัส สภาชาวเลแห่งชาติ
ตัวเลข เป็นลำดับที่
เบอนีกะฮ์ เป็นทรัพย์สินของชาวเล ลำดับ ๓
เพราะได้ลงทะเบียนเป็นรายการที่ ๓
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 18 January 2022 )