นารี วงศาชล เลขาธิการสภาชาวเลแห่งชาติ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 23 January 2022

.
เลขาธิการสภาชาวเลแห่งชาติ
.


.

แหล่งบาฆัด เกาะพีพี

.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

กิจกรรมนารี วงศาชล

ภาพกิจกรรม
เกาะจำ
เกาะจำ2 ติงไหร มูตู  มุกโต๊ะบุหรง หอยมุก หอยหน้ายักษ์ ซีโป๊ย บูบูเกอตับ ใบเต่าร้าง บูบูหนุย จากใบจาก จากมุงหลังคา ลายฝาไม้ไผ่ขัดแตะ

.

คติชนวิทยา  การศึกษา
.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 23 January 2022 )