สมจิตร ทะเลลึก ประธานสภาชาวเลแห่งชาติ
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 23 January 2022

Image
.

.
ประธานสภาชาวแห่งชาติ
.
.

.
แหล่งบาฆัดชาวเล
เกาะพีพี
.
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.
.

ครูภูมิปัญญาภาษาอูรักลาโว้ย
.
กิจกรรมสมจิตร ทะเลลึก
เกาะลันตา

.

..
คติชนวิทยา  คติชนวิทยา
.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 23 January 2022 )