พระยาพิมลไอศวรรย์ (ขัน)
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Tuesday, 25 January 2022

.
จดหมายเหตุพระยาพิมลไอศวรรย์
สามีท่านผู้หญิงจัน
ผู้ว่าราชการเมืองกระ
ผู้ช่วยว่าราชการเมืองถลาง
ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุง
ผู้ว่าราชการเมืองถลาง
ถึงแก่อนิจกรรม ปลายเดือนธันวาคม ๒๓๒๘

.
 

Image

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

จดหมายพญาพิมลไอศวรรย์ ฉบับแรก ที่พบมาก่อน พ.ศ.๒๕๖๔

จดหมายพญาพิมลไอศวรรย์ ฉบับที่ ๒ พบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


.

.

.

.

.

.

.

จำแนกไว้เพื่ออ่าน

.Image

 .

.

.

 

 Image

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

 

 Image

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

.

.

.

 .

 

.

.

.

223

.

.

.

22 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 .

.

 

 

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..
.

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ถลาง
ก่อนปี พ.ศ.๒๕๖๕
ใช้ พระยาพิมล  พระยาพิมลอัยา พระยาพิมลอัยา (ขัน) พญาพิมลอัยาขัน
เมื่อ จารุณี เพชรมณี ผู้ช่วยนักประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ ค้นพบจดหมายของพญาพิมล ฉบับยาวกว่าฉบับที่รู้จักกันมา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงเรียกว่า จดหมายพระยาพิมล ฉบับที่ ๒  ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ปริวรรตแล้ว ขอเชิญตั้งชื่อเรียก พระยาพิมลไอศวรรย์ (ขัน) แทนชื่อที่เรียกมาแต่เดิม
.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 25 January 2022 )