ควนพญาอินท์
เขียนโดย ปาณิศรา ชูผล มทศ.   
Sunday, 27 February 2011

 

ค่ายปากพระ ค่ายคุกคุมขังท่านผู้หญิงจัน(ท้าวเทพกระษัตรี)

 

ควนเจ้าพญาอินทวงษา

ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา

ฝั่งท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

 

ภาพบริเวณควนพญาอินท์

ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา(ค่ายปากพระ)

ตามรอยก้าวปัญญาย่าจัน

พื้นที่ค่ายเจ้าพญาอินทวงษา ค่ายปากพระ 

 พื้นที่คุกคุมขังท่านผู้หญิงจัน(ท้าวเทพกระษัตรี)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๓๒๘

 

ประวัติศาสตร์ : -

 

 

 มุมมองจากค่ายปากพระเห็นสะพานท้าวศรีสุนทร

และสะพานท้าวเทพกระษัตรี ข้ามช่องแคบปากพระไปภูเก็จ

ภาพล่าง มองเห็นแหลมปากทางเข้าช่องแคบปากพระ

 

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระองค์ได้เสด็จฯมาปราบก๊กเจ้าพญานครเป็นเวลา ๓ ปี  พ.ศ.๒๓๑๓ เจ้าพญานครหนีไปพร้อมพญาพิมลอัยาขัน(สามีท่านผู้หญิงจัน(ท้าวเทพกระษัตรี)) เจ้าเมืองพัทลุงที่ควนพญาขัน

 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่าทั้งสองท่านไม่มีความผิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เจ้าพญานครไปครองเมืองนคร  และทรงให้พระยาพิมลอัยาขันไปเป็นเจ้าเมืองถลางตลอดรัชกาลของพระองค์  และทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพญาอินทวงษา อัครเสนาบดีกลาโหมไปดูแลพระราชทรัพย์คลังหลวงในหัวเมืองฝั่งตะวันตก สั่งซื้อปืนใหญ่แลกด้วยดีบุก จากพ่อค้าชาวอังกฤษ จนกัปตันฟรานซิส ไลท์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพญาราชกปิตัน

 

พ.ศ.๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกทรงขึ้นครองกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

 

พ.ศ.๒๓๒๘ พญาธรรมไตรโลก พญาพิพิธโภไคยและพญาราชนิกูล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้ลงมาปราบเจ้าพญาอินทวงษา อัครเสนาบดีกลาโหม พระสหายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ค่ายเจ้าพระยาอินทวงษา(ควนพญาอินท์หรือค่ายปากพระ) พญาพิมลอัยาขันฆ่าตัวตายตามเจ้าพญาอินทวงษาไม่สำเร็จ ท่านผู้หญิงจันพาตัวสามีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่รนท้าวเทพเทพกระษัตรี เกาะบ้านเคียน เมื่อพญาพิมลอัยาขันถึงแก่กรรม สามทหารเมืองกรุงที่ยึดค่ายเจ้าพญาอินทวงษามาเกาะกุมตัว(จับ)ท่านผู้หญิงจันมาขังไว้ที่ค่ายปากพระ

 

ยี่หวุ่นคุมกองกำลัง ๓ พันฅนเข้าตีค่ายปากพระ พญาพิพิธโภไคยหนีไปตั้งด่านพญาพิพิธที่พังงา  พญาฤๅราชนิกูลหนี  พญาธรรมไตรโลกตายในที่รบ ท่านผู้หญิงจันจึงเคลื่อนย้ายกองกำลังชาวถลางกลับเกาะบ้านเคียนผ่านหาดทรายแก้ว หาดหินลูกเดียว หาดไม้ขาว ประดินทรายในยาง สาคู พรุสมภาร พรุจำปา บ้านเหรียงถึงเกาะบ้านเคียน นี่คือเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง "ตามรอยก้าวปัญญาย่าจัน"

 

กิจกรรม  อัญเชิญธงถลางจากคุกค่ายปากพระ

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔  ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร(มทศ.) เป็นประธานการอัญเชิญธงจากคุกค่ายปากพระไปทำพิธีที่วัดม่วงโกมารภัจจ์

ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ผอ.หมายเหตุรักษ์ มทศ. กล่าวรายงานการจัดพิธีอัญเชิญธงถลางและธงมิตรภาพแห่งสันติสุขเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ค่ายเจ้าพญาอินทวงษา  นายธนิต ประทีป ณ ถลาง กรรมการดำเนินการจัดพิธีกรรม  อาจารย์มานะ สามเมือง กรรมการกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จบันทึกภาพ

รถเก๋งประดับธงไตรกีฬา(สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓) เคลื่อนที่ออกจากค่ายเจ้าพญาอินทวงษา ลอดใต้สะพานท้าวเทพกระษัตรีขึ้นสะพานท้าวเทพกระษัตรีข้ามช่องปากพระเข้าสู่เกาะภูเก็ตตามเส้นทาง "ตามรอยก้าวปัญญาย่าจัน" ประดิษฐานธงท่ามกลางพิธีไหว้ผีหลางที่วัดม่วงโกมารภัจจ์  และอัญเชิญธงต่อไปถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรในเช้ามืดวันถลางชนะศึกที่ ๑๓ มีนาคม

 

 

ควนพญาอินท์ : บทประพันธ์ประสิทธิ ชิณการณ์ ๒๕๐๐

 

***

มห.ภูเก็จ

สารานุกรม มทศ.

ประวัติศาสตร์ ถลางภูเก็จภูเก็ต (ประวัติศาสตร์)

Thanit2 Pratip Na2 Thalang

Khuan Phya In Inthawongsa

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 30 March 2011 )