รชยา วรเนติวงศ์
เขียนโดย ขจรศักดิ์ ชายอีด   
พฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2011

ประวัติ    

รชยา (หมิว)   วรเนติวงศ์ 

ม.๖, ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
เกิดวันที่    ๒๘    ตุลาคม   ๒๕๓๒
ภูมิลำเนา       จังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบันอยู่ที่    บ้านเลขที่   ๑๐/๕    ถนนแม่หลวน    อำเภอเมือง    จังหวัดภูเก็ต     ๘๓๐๐๐

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.                    คุณวุฒิ                                           สถานศึกษา
๒๕๕๔                  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๒๕๕๐                   ม.๖                                              โรงเรียนสตรีภูเก็ต   

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.                           ตำแหน่งงาน                           สถานที่ปฏิบัติงาน
๒๕๕๔                   พิมพ์งาน,เดินเอกสาร            มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลงาน
พิธีกรในงานวันสุนทรภู่, พิธีกรในงานวันภาษาไทย

 

 

***

มนุษยศาสตร์  ประวัติศาสตร์